Loading...
Hi, How Can We Help You?

Blog

January 24, 2022

म हुँ विद्यार्थी

प्रकृती चौधरी
कक्षाः १०

म हुँ विद्यार्थी
पढ्ने मेरो काम
चौर, चोकमा होइन साथी
टिभी ल्यापटप मोबाइल
होइन मेरा साथी
कलम, कापी, किताव
यी हुन् मेरी साथी ।
पढी लेखी ज्ञानी बनी
राख्छु देशको नाम
सोच्नु होला साथी भाइ
मेरो यस्तो काम

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*