Loading...
Hi, How Can We Help You?

Blog

June 21, 2021

जन्मभूमि नेपाल

साहारा क्षेत्री
कक्षा: ५

सुन्नुस साथी बताउनेछु हाम्रो देशको हाल
सुन्दर शान्त हरियाली देश छ नेपाल ।
जल श्रोतको धनी राष्ट्र विश्वले चिन्दछ
धेरै खालको जडिबुडी विदेशीले किन्छ ।
पहाड, मदेश, तराई अनि अग्लो सगरमाथा
चार जाती छत्तिस वर्ण हुन्छन् सधै साथ ।
एक सिगें गैडा हुन्छ नेपालमा मात्र
त्यही गैडा हेर्नलाई विदेशीको यात्रा ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*