Loading...
Hi, How Can We Help You?

Blog

January 24, 2022

गजल

अंशु वि.के.
कक्षाः ८

आमा तिम्रो याद आउछ मलाई
आमा तिमीसँग खेलेको याद आउछ
मलाई । (२)

आमा तिमी बिनाको जीवन अधुँरो
लाग्छ मलाई ।
काहाँ बिलायौ आमा तिमी लिन आउ मलाई (२)

हर्दम हरपल तिम्रो साथ थिए आमा
तर आज छाडी गयौ किन आमा (२)

आमा तिमीले भन्थयौ धेरै पढ्नु धेरै लेख्नु
तर आज छाडी गयौ अब कल्ले भन्नु (२)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*