Loading...
Hi, How Can We Help You?

Blog

January 24, 2022

आमा

अश्मी भुसाल
कक्षाः ७

लम्किएका पाइला रोकी अरू केही छान्न आमा
जवर जस्ती चढाउँदैमा डोली चढी जान्न आमा
छोरी जन्मे हारेको कर्म भन्छन् समाजमा पनि
मत तयार थिइन त्यस्तो कुरा मान्न आमा
जवर जस्ती चढाउँदैमा डोली चढी जान्न आमा

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*